ผลงานนักเรียน
รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันโครงงานวิทยศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
รายละเอียดผลงาน
รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันโครงงานวิทยศาสตร์  ศูนย์วิทยาศาสตร์โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเต็มรักศึกษา

โดย
เด็กหญิงจณิสตา โต๊ะเถื่อน ชั้น ม.3
เด็กหญิงชลิดา โต๊ะเถื่อน   ชั้น ม.3
เด็กหญิงนุสรา  อาจหาญ   ชั้น ม.3

ผู้ฝึกสอน
นางสาวรวีวรรณ  ลุประสงค์
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2561,15:24   อ่าน 56 ครั้ง