ผลงานนักเรียน
รางวัลชมเชย การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก "KEEP THE WORLD" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3 ) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560
รายละเอียดผลงาน
เด็กชายวัชรวรรณ  แสงจันทร์
เด็กหญิงสุดารัตน์  โมงขุนทด
รางวัลชมเชย การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก "KEEP THE WORLD"
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3 )
ได้รับเงินรางวัล 500 บาท
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน
งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560

โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2561,15:21   อ่าน 57 ครั้ง