ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขัน กรีฑา ภายใน อบจ.นนทบุรี 6-7 ธันวาคม 2561
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2562,16:15   อ่าน 292 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันฟุตซอล อบจ.นนทบุรี ต้านภัยยาเสพติด
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 2562,16:13   อ่าน 295 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันโครงงานวิทยศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเต็มรักศึกษา
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2561,15:24   อ่าน 458 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย การแข่งขันความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลโลก "KEEP THE WORLD" ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.1-ม.3 ) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต กำแพงแสน งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 31 ธ.ค. 2561,15:21   อ่าน 382 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันฟุตซอล อบจ.นนทบุรีคัพ ต้านภัยนาเสพติด 2561-2562
ชื่อนักเรียน : Suraolakkon Futsal
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,08:04   อ่าน 384 ครั้ง