ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ประจำปี 2566
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
นางจิราวรรณ หัตถกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าลากค้อนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ้อมแผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ประจำปี 2566 โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

สาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ
ให้ความรู้แก่นักเรียน
ให้นักเรียนและครูร่วมกันใช้อุปกรณ์
เหตุการณ์จำลองเวลาเกิดไฟไหม้
สาธิตการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2566,09:50   อ่าน 18 ครั้ง