ภาพกิจกรรม
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test :RT) ????????ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 09.30น ท่านรองฯไพโรจน์ คลังนุช
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้ ท่านผอ. นิทัศน์ วิเชียรเลิศ​ คลังสมอง อบจ.นนทบุรี เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test :RT) ????????ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การทดสอบภาษาจีน ของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 และกำกับติดตามเรื่องการดำเนินการจัดอาหารกลางวันพร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน โดยมี นางจิราวรรณ หัตถกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าลากค้อนและคณะครูได้ทำการต้อนรับ
ในนาม ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนขอขอบพระคุณและจะนำคำแนะนำต่างๆ ไปใช้เพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป????
ทดสอบการอ่านผสมคำ
ประเมินรายบุคคล
ประเมินการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2566,14:46   อ่าน 24 ครั้ง