ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันดอกนนทรีบาน วันที่ 11 มกราคม 2562
การจัดแสดงผลงานกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
การจัดแสดงผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คุณสมบูรณ์ โต๊ะเถื่อน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันดอกนนทรีบาน
ผู้ใหญ่ไกรวรรณ กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมวันดอกนนทรีบาน
ผู้อำนวยการ และคณะกรรมการสถานศึกษา เดินดูงานวันดอกนนทรีบาน
นักเรียน ร่วมกิจกรรม เล่นเกม ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม
การแสดงเซิ้งเปิดงานวันดอกนนทรีบาน
การจัดแสดงผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,17:20   อ่าน 237 ครั้ง